Perioperatiiviset Pyxis™-ratkaisut


Perioperatiiviset Pyxis-ratkaisut

Toimitusketjun suorituskyvystä säädöstenmukaisuuteen: perioperatiiviset Pyxis™-ratkaisut auttavat terveydenhuoltolaitosta lähestymään leikkaussalin hallintaa kokonaisvaltaisella tavalla.

Eikä kyseessä ole mikä tahansa leikkaussali vaan sinun leikkaussalisi. Perioperatiiviset Pyxis™-ratkaisut perustuvat kattavaan ymmärrykseen leikkausta edeltävästä ympäristöstä. Ne tarjoavat laajan ja joustavan, asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyn tekniikka- ja palvelualustan alkaen nykyisen kliinisen, toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen analysoinnista. Lopputuloksena on mittavia parannuksia, jotka lisäävät kliinikoiden tyytyväisyyttä, vähentävät kustannuksiasäästävät aikaa and parantavat säädöstenmukaisuutta.

Esimerkiksi leikkaussalin tietojärjestelmiin integroidut Pyxis™-tekniikat auttavat kliinikoita suorittamaan kirjauksia, veloituksia ja uudelleentilauksia yhdellä painikkeen painalluksella-tarvikkeiden käyttötiedot voidaan kirjata automaattisesti suoraan potilastietueeseen. Lisäksi analytiikkatyökalumme muuttavat tietoa käytännön kannalta merkitykselliseksi tiedoksi, mikä helpottaa tärkeiden suorituskykyilmaisinten valvontaa ja auttaa määrittämään keinoja kulujen vähentämiseen ja työnkulun virtaviivaistamiseen.

Edut

Voit optimoida leikkaussalitoimintaa seuraavilla tavoilla: 

  • Liittämällä tarvikehallinnan leikkaussalin tietojärjestelmään, mikä parantaa työnkulkua ja tulojen hallintaa.
  • Hallitsemalla ja standardoimalla keräilyluetteloa ja suosittuja tuotteita.
  • Parantamalla kustannusanalyysia ja veloitusten kirjaamista (jos sovellettavissa).
  • Yksinkertaistamalla lääkkeiden, kudosten ja implanttien yhdenmukaista hallintaa.
  • Lisäämällä tietoutta analytiikkatyökalujemme ja palvelutarjontamme kautta.

Tuotteet

Placeholder

Pyxis™ ParAssist

BDin kannettava Pyxis™ ParAssist -laite kerää varastoluettelotietoja etä- tai avohyllysijainneista.

Placeholder

Pyxis™ StockStation-järjestelmä

BDin Pyxis™ ProcedureStation -järjestelmä mahdollistaa tarvikkeiden nopean käytön leikkausta edeltävässä ympäristössä ja toimenpidehuoneissa.

Placeholder

Pyxis™ JITrBUD-järjestelmä

BDin Pyxis™ JITrBUD -laitteen voi liittää suoraan olemassa oleviin säilytysjärjestelmiin, ja se on yhteydessä MMIS-järjestelmiin, mikä mahdollistaa annosteltavien materiaalien sähköisen dokumentoinnin.

Placeholder

Pyxis™ CathRack

BDin Pyxis™ CathRack -järjestelmällä hallitaan sydämen katetrisaatiossa ja toimenpideradiologian laboratoriossa käytettäviä tarvikkeita, kuten tahdistimia, rytmihäiriötahdistimia, stenttejä, verisuonisiirteitä, katetreja ja ohjainlankoja.

Pyydä lisätietoja

Tukipalvelut

Tuotetuki

Leikkaussaliympäristö on hallittavissa

Leikkaussaliympäristö on hallittavissa Play