Pyxis MedStation™-järjestelmä

Automatisoitu lääkehuolto

BDin Pyxis MedStation™ -järjestelmä on johtava automaattinen annostelujärjestelmä, joka tukee hajautettua lääkehuoltoa. Lääkkeiden tarkan annostelun varmistaminen viivakoodiskannauksella, väärän lääkkeen lataamisen estävät toiminnot ja aktiiviset hälytykset, jotka lisäävät korkean riskin lääkkeiden turvallista käsittelyä, ovat vain muutamia tapoja, joilla Pyxis MedStation™ -järjestelmä auttaa laitosta turvallisessa ja tehokkaassa lääkehuollossa.

Pyxis MedStation™ -järjestelmän toimintoja hyödyntämällä Saint Raphaelin sairaala on onnistunut vähentämään ensimmäisen annoksen antoon kuluvaa aikaa 94 prosenttia ja vapauttamaan farmaseuttien aikaa antikoagulanttien käsittelyohjelman käynnistämiseen, joka tukee potilasturvallisuustavoitetta NPSG 3E1.

  • Pyxis MedStation™ -järjestelmän voi integroida Pyxis™ Connect -järjestelmään. Avera McKennan Hospital & University Health Centerissä tilausten käsittelyaika väheni 2,5 tunnista 16 minuuttiin.1
  • Lisää lääkkeiden saatavuutta hajautetun lääkehuollon avulla. Seitsemässä sairaalassa suoritetussa tutkimuksessa havaittiin, että elektronisten lääkekaappien kautta hallittujen lääkkeiden määrän lisääntyessä aika ensimmäiseen annokseen pienenee ja menetettyjen annosten määrä vähenee.2
  • Vähentää virheiden mahdollisuutta ja lisää lääketurvallisuutta Pyxis MedStation™ -järjestelmälle suunnatun lääkeanalytiikkapalvelun avulla.

Pyydä lisätietoja

Tukipalvelut

Tuotetuki