PleurX™-katetrijärjestelmä

PleurX™-katetrijärjestelmällä potilaat voivat kotona lievittää maligniin ja toistuvaan askitekseen liittyviä oireita. Tämän kliinisesti todistetun hoitovaihtoehdon avulla potilaat voivat hallita oireitaan kotona ajoittaisilla tyhjennyksillä, jolloin lääkärikäyntejä tarvitaan vähemmän.

Oireiden hallinta

Toistuvista keuhkopussin nestekertymistä ja malignista askiteksesta kärsivät potilaat ovat joutuneet kokemaan pitkiä sairaalajaksoja ja epämukavuutta sekä jonottamaan pitkiä aikoja lääkärinvastaanotolle tai päivystyspoliklinikalle lievittääkseen nesteen kerääntymisestä aiheutuvaa kipua ja epämukavuutta. Nyt potilaat voivat hallita oireitaan kotona.

PleurX-katetrijärjestelmässä on tunneloitu katetri, joka asetetaan yleensä avohoitotoimenpiteenä, ja tyhjiöpullot, joiden avulla potilaat tai heistä huolehtivat henkilöt voivat tyhjätä toistuvan keuhkopussin nestekertymän ja pahanlaatuisen askiteksen kotona. Näin potilaan ei tarvitse käydä sairaalassa toistuvaa para- tai torakosenteesia varten. PleurX-katetrijärjestelmän avulla potilaat voivat viettää enemmän aikaa kotona lääkäriin jonottamisen sijaan.

Todistetut tulokset

PleurX-järjestelmää on käytetty kliinisissä ympäristöissä yli 15 vuoden ajan ja aiheesta on julkaistu yli 30 artikkelia kliinisissä julkaisuissa. Toistuvien keuhkopussin nestekertymien hoidossa yli 70 % tietyistä potilasryhmistä (yhteensä 58 %) koki spontaanin pleurodeesin.1 PleurX-katetri yhdistetään lisäksi alhaisiin infektiomääriin (alle 3 %),1,2,3 vakuutuksissa saattaa olla maakohtaisia kattavuuksia.*

Tietoa sormien ulottuvilla

Koulutusvideoita, käyttöohjeita ja yksityiskohtaisia esitteitä.

PleurX, yhteenvetovideo

Pyydä lisätietoja

Tukipalvelut

Tuotetuki