Varastonhallinta

Jokainen hoitoalalla työskentelevä on kokenut odottamattoman varaston loppumisen, jonka takia hoitohenkilöstön on hukattava aikaa tarvikkeiden etsimiseen. Kyseessä ei ole pelkästään hoitohenkilöstölle koituva vaiva, vaan tilanne vie huomion kliinisestä hoidosta ja vaarantaa potilasturvallisuuden.

BDin integroidut analytiikkaratkaisut auttavat toimitusketjun optimoimisessa, minkä ansiosta pystytään välttämään varaston loppuminen, tunnistamaan vanhentuneet tuotteet, arvioimaan nimellistasoja sekä tehostamaan ja tarkentamaan varastonhallintaa.

Riippumatta siitä, analysoidaanko koko sairaalan tai terveydenhuolto-organisaation suorituskykyä vai keskitytäänkö tiettyihin työasemiin ja käyttäjiin, näiden ainutlaatuisten työkalujen avulla voidaan määrittää trendejä ja havaita mahdollisuuksia, joilla pystytään parantamaan kliinistä, toiminnallista ja taloudellista suorituskykyä.


Pyxis™ CathRack -järjestelmä

BDin Pyxis™ CathRack -järjestelmällä hallitaan sydämen katetrisaatiossa ja toimenpideradiologian laboratoriossa käytettäviä tarvikkeita, kuten tahdistimet, rytmihäiriötahdistimet, stentit, verisuonisiirteet, katetrit ja ohjainlangat.

Pyxis™ SupplyCenter -palvelin

BDin Pyxis™ SupplyCenter -palvelin kerää tietoja laitoksen Pyxis™-tarvikehallintajärjestelmistä.

Pyxis™ ParAssist -järjestelmä

BDin kannettava Pyxis™ ParAssist -laite kerää tietoja etä- tai avohyllysijainneista. Tämän jälkeen tiedot integroidaan Pyxis™ SupplyCenter -varaston- ja tiedonhallintajärjestelmään tai muuhun Pyxis™-tekniikkaan.

Pyydä lisätietoja

Tukipalvelut

Tuotetuki

"Raporteista on suurta hyötyä laitoksille. Vaikka mekin voisimme varmaan saada aikaan samanlaisia raportteja, meillä harvoin on aikaa siihen."

Sylvia Saint Amand, Pharmacy Business Manager, Southeastern Business Medical Center