Vahingontekojen ja menetysten estäminen

Vahingonteot ja menetykset voivat uhata sairaalan tuloja, mainetta ja potilashoitoa.

Vahingonteot ja menetykset voivat uhata sairaalan tuloja, mainetta ja potilashoitoa. BDin integroiduilla analytiikkaratkaisuilla saadaan tietoa, jota tarvitaan mahdollisten ongelmien nopeaan tunnistamiseen ja lievittämiseen.

Pyxis MedStation™ -järjestelmän analytiikan sisältämä vahingontekojen seurantaluettelo tunnistaa poikkeavan toiminnan, joka saattaa viitata vahingontekoon tai epäasialliseen käyttöön. Tiedot esitetään helposti ymmärrettävässä muodossa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa välitön toiminta.

Raportit peruutetuista tapahtumista voivat lisäksi antaa osastonhoitajille ja apteekinjohtajille tärkeitä lisätietoja vahingonteosta. Näitä tietoja käytetään tietoportaalin kautta ja ne voivat auttaa sairaaloita menetysten pienentämisessä ja yhdenmukaisuuden parantamisessa.


Lääkintäteknologiat

BDin teknologiat yhdistävät todistetun tekniikan ja toiminnallisen älyn. Näin voidaan estää lääkintävirheitä, vapauttaa kliinikoiden aikaa potilaiden hoitoon, lisätä lääkkeiden saatavuuden ennustettavuutta ja vähentää lääkkeiden käytön tehottomuutta – apteekista potilaspaikoille.

Toimintoanalyysipalvelu

BDin analyysipalvelut auttavat sairaalan käytäntöjen tarkastelussa ja analysoinnissa, lääkintähallinnan valvonnassa, parannusta kaipaavien osa-alueiden tunnistamisessa ja säädöstenmukaisuuden osoittamisessa.

Pyxis MedStation™-järjestelmä

Elektroninen lääkekaappi tukee hajautettua lääkehuoltoa tarkentamalla lääkkeiden seurantaa.

Pyxis™-tarviketeknologiat

Pyxis-tarviketeknologiat tarjoavat sairaalalle tai sairaalaryhmälle merkittävän sijoitetun pääoman tuottoprosentin vähentämällä kustannuksia, tehostamalla työnkulkua ja säädöstenmukaisuutta sekä parantamalla tietojen analysointia ja veloitusten kirjaamista (jos sovellettavissa).

Pyydä lisätietoja

Tukipalvelut

Tuotetuki