Alaris

Alaris™


Yhdistä kaikkien hoitoalueiden infuusiotoiminnot

Saumatonta infuusiota

Infuusiojärjestelmät

Infuusiojärjestelmät


Infuusiojärjestelmämme toimivat sekä erillisinä yksiköinä että yhteen liitettyinä. Niiden avulla voidaan varmistaa jokaisen potilaan turvallisuus infuusiohoidon aikana. Infuusiojärjestelmämme kokoavat yhteen useita eri sovelluksia, jolloin työnkulun ja infuusiotietojen hallinta on helpompaa kaikilla hoitoalueilla.

Infuusiojärjestelmät

Infuusio-ohjelmisto

Infuusio-ohjelmist


Infuusio-ohjelmisto lähettää langattoman yhteyden kautta potilaskohtaiset infuusiotiedot, analyysit ja raportit sekä vertailutiedot.

Infuusio-ohjelmist

Ohjelmistojen yhteentoimivuus

Ohjelmistojen yhteentoimivuus


Yhteentoimivuusratkaisumme auttavat infuusioiden ohjelmoinnissa vähentämällä käsin tehtäviä ohjelmointivaiheita ja niihin liittyviä virheitä. Ne myös kirjaavat infuusion tilan sähköiseen sairauskertomukseen. Alaris-tuotteiden varastoa ja käyttöä voidaan hallita niin ikään terveydenhuoltojärjestelmässä.

Ohjelmistojen yhteentoimivuus

IV-hoito

IV-hoito


Laaja IV-letkustojen ja -lisävarusteiden valikoima edistää parhaita kliinisiä käytäntöjä. 

IV-hoito

Tietoja Alaris™-järjestelmästä


Alaris-infuusiojärjestelmät, -ohjelmistot, -infuusiohoitojärjestelmät, -IV-letkustot ja lisävarusteet auttavat apteekki-
ja hoitohenkilökuntaa ja muita osastoja vastaamaan monenlaisiin infuusiotarpeisiin. Kattavaan valikoimaamme kuuluu myös ratkaisuja lääkinnällisten laitteiden ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteistoiminnan varmistamiseen. Virheet vähenevät, tehokkuus lisääntyy ja potilaan hoito paranee.

Alaris-järjestelmä soveltuu monille erikoisaloille:

Lue lisää Alaris-tuotteista

Sähköisen sairauskertomusjärjestelmän yhteentoimivuus Oklahoma Heart -sairaalassa, video

Sähköisen sairauskertomusjärjestelmän yhteentoimivuus Oklahoma Heart -sairaalassa


BDin ja Cernerin infuusiojärjestelmien yhteentoimivuus auttoi parantamaan turvallisuutta Oklahoma Heart -sairaalassa.

Katso nyt