Käyttöehdot

www.carefusion.fi  ("sivusto") on BDin ("me") ylläpitämä sivusto. Olemme rekisteröityneet Suomessa yritystunnuksella 2353074-1 ja toimipaikkamme sijaitsee osoitteessa Äyritie 8 B, 01510 Vantaa. ALV-numeromme on FI23530741.

Näitä ehtoja ("sopimus") sovelletaan, kun käytät tätä sivustoa, ja nämä ehdot on luettava yhdessä tietosuojakäytäntömme ja kaikkien muiden tällä sivustolla olevien tai mainittujen ehtojen kanssa. MUODOSTAMALLA YHTEYDEN SIVUSTOLLE TAI MILLE TAHANSA SIVUSTOLLA LINKITETYLLE SISÄISELLE TAI ULKOISELLE SIVULLE TAI SIVUSTOLLE JOHTAVAAN LINKKIIN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ NIITÄ ILMOITAT YMMÄRTÄVÄSI JA HYVÄKSYVÄSI NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖMME. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA TAI TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄMME, ET VOI KÄYTTÄÄ TÄTÄ SIVUSTOA.

Ymmärrät ja hyväksyt myös, että voimme muuttaa tätä sopimusta milloin tahansa yksin oman harkintavaltamme nojalla ja että kaikki tähän sopimukseen tehtävät muutokset ovat voimassa välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu tällä sivustolla, ja että kaikki tekemämme muutokset sitovat sinua ja että sinun on tarkistettava tämä sopimus aina, kun käytät sivustoa, jotta olet tietoinen kaikista sopimukseen tehdyistä muutoksista ja hyväksyt ne. Jatkamalla sivuston käyttöä tähän sopimukseen tehtyjen muutosten jälkeen, ilmoitat hyväksyväsi kyseiset muutokset. Ymmärrät ja hyväksyt myös, että tätä käytäntöä sovelletaan ainoastaan tällä sivustolla ja verkko- ja onlinetoiminnassamme, eikä se koske mitään muita kuin verkko- ja onlinetoimintojamme, jollemme erityisesti toisin ilmoita.

Ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki tällä sivustolla olevat materiaalit, joihin kuuluvat muun muassa sisältö, tietosisältö, ohjelmistot, tiedot, tuotteet ja palvelut ("materiaalit"), ja näitä materiaaleja koskevat tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet on suojattu tekijänoikeutta -, tavaramerkki-ä, palvelumerkkiä-,patentti-a ja yrityssalaisuutta tai muilta omistusoikeuksia omistusoikeuksiaksia koskevilla oikeuksilla tai laeilla, ja että näiden materiaalien kaikenlainen käyttö on ankarasti kielletty, lukuun ottamatta tässä sopimuksessa erityisesti sallittuja tilanteita ja että, lukuun ottamatta tilanteita, joissa me annamme ja/tai kyseessä olevat oikeudenhaltijat antavat sinulle etukäteen kirjallisen luvan, sinulla ei ole oikeutta myydä, lisensoida, vuokrata, muuttaa, tulostaa, kopioida, valmistaa kappaleita, ladata, lähettää, jakaa, näyttää julkisesti , esittää julkisesti, julkaista, muokata, mukauttaa, koota tai luoda johdannaisteoksia mistään materiaaleista (mukaan lukien rajoituksetta kehyslinkittäminen tai tietojen järjestelmällinen tallentaminen kokoelmien, tietokantojen tai luetteloiden luomiseksi), ja että, lukuun ottamatta tilanteita, joissa annamme sinulle etukäteisen kirjallisen suostumuksen, verkkoselainten (muiden kuin yleisesti käytettävissä olevien kolmansien osapuolten selainten), ajureiden, ohjelmistojen, hakuagenttien, robottien, avatarien, agenttien, työkalujen tai muiden laitteiden tai mekanismien käyttäminen tällä sivustolla navigointiin ja sivustoa koskevien hakujen suorittamiseen on ankarasti kielletty. Edellä mainitusta huolimatta sinulla on oikeus ladata tai tulostaa yksittäisiä kappaleita materiaaleista ainoastaan henkilökohtaiseen muuhun kuin kaupalliseen käyttöösi sillä edellytyksellä, että et tee muutoksia tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia koskeviin mainintoihin. Pidätämme itsellämme oikeuden lopettaa milloin tahansa oikeutesi ottaa omaa käyttöä varten tarkoitettuja kopioita tällä sivustolla olevasta materiaalista. Kaikki muut kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti myönnetyt oikeudet pidätetään.

Ymmärrät ja hyväksyt, että voimme yksin oman harkintavaltamme nojalla milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta estää tai katkaista yhteyden koko sivustolle ja kaikkiin materiaaleihin tai osaan sivustosta tai materiaaleista, tai muuttaa tai poistaa minkä tahansa sivuston tai materiaalien ominaisuuden (mukaan lukien rajoituksetta sivuston poistaminen kokonaisuudessaan) ja että, rajoittamatta muita tämän sopimuksen säännöksiä, pidätämme itsellämme oikeuden ryhtyä mihin tahansa tämän sivuston, materiaalien ja tämän sopimuksen perusteella asianmukaiseksi katsomiimme oikeudellisiin tai tapa oikeuden piiriin kuuluviin toimenpiteisiin. Ymmärrät ja hyväksyt myös, että tällä sivustolla olevat muita sivustoja koskevat linkit eivät toisin määrittelemiämme tilanteita lukuunottamatta tarkoita, että tukisimme kyseisiä sivustoja tai että meillä olisi mitään tekemistä kyseisten sivustojenylläpitäjien kanssa, ja että emme voi vaikuttaa tällaisiin sivustoihin ja että emme ole vastuussa mistään näillä sivustoilla olevista tai niiden välityksellä tarjottavista materiaaleista (mukaan lukien rajoituksetta kaikki sisältö, tietosisältö, ohjelmistot, tiedot, tuotteet ja palvelut) tai tällaisten sivustojen tarkoituksenmukaisuudesta, säädyllisyydestä, laillisuudesta, tekijänoikeuslakien mukaisuudesta, virheettömyydestä tai mistä tahansa muusta ominaisuudesta. Voit linkittää tältä sivustolta muille verkkosivustoille omalla vastuullasi, emmekä me ole vastuussa tai korvausvelvollisia mistään vahingoista, jotka ovat seurausta tai aiheutuvat tällaisista linkeistä tai verkkosivustoista.

Sinulla ei ole oikeutta muodostaa tai auttaa muita muodostamaan linkkejä muilta verkkosivustoilta tälle sivustolle (riippumatta siitä, ovatko linkit hypertekstilinkkejä, syvälinkkejä, kehyslinkkejä tai nappuloiden avulla muodostettuja) ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta, jonka voimme myöntää, olla myöntämättä tai poistaa absoluuttisen yksinomaisen harkintavaltamme nojalla. 

Kun muodostat yhteyden tälle sivustolle tai käytät tätä sivustoa, sinulla ei ole oikeutta ladata tai lähettää teknisesti vahingollista materiaalia (mukaan lukien rajoituksetta tietokonevirukset, loogiset pommit, troija laiset, madot, vahingolliset komponentit, vahingoittuneet tiedot tai muut haittaohjelmistot tai haitalliset tiedot), ja suostut olemaan väärinkäyttämättä sivustoa (mukaan lukien rajoituksetta hakkeroimalla).

Ymmärrät ja hyväksyt, että tämä sivusto ja kaikki "materiaalit" on tarkoitettu ainoastaan yleisten tietojen tarjoamiseksi asiakkaille ja että tätä sivustoa tai mitään "materiaaleja" ei ole tarkoitettu muodostamaan eivätkä ne muodosta lääketieteellisten tai ammattilaismaisten terveysneuvontapalvelujen harjoittamista tai diagnoosien, konsultaatioiden, hoitojen, sisällön, tietosisällön, ohjelmistojen, tietojen, tuotteiden ja/ tai palvelujen tarjoamista ja, että konsultoit aina pätevää palveluntarjoajaa lääketieteellisten tai terveyteen liittyvien neuvojen, diagnoosien, konsultaatioiden, hoitojen, sisällön, tietosisällön, ohjelmistojen, tietojen, tuotteiden ja/tai palvelujen hankkimista varten. Ymmärrät ja hyväksyt myös, että kaikki tällä sivustolla olevat tai sen välityksellä tarjottavat lääketieteellisten tai terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat tai muut hakemistot tai paikantimet (mukaan lukien muun muassa niiden sisältö ja antamat tulokset) on tarkoitettu ainoastaan yleisten tietojen tarjoamiseksi asiakkaille, eikä se tarkoita, että tukisimme tällaisia palveluntarjoajia tai että meillä olisi mitään tekemistä heidän kanssaan.

Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät tätä sivustoa ja "materiaaleja" omalla vastuullasi ja että ne tarjotaan "sellaisenaan" ja "saatavuuden mukaan" ja että emme myönnä minkäänlaisia tähän sivustoon tai "materiaaleihin" liittyviä nimenomaisia tai oletettuja ehtoja tai takuita tai esitä väitteitä tai tunnustuksia (mukaan lukien muun muassa takuut ja ehdot omistusoikeudesta, oikeuksien loukkaamattomuudesta, tyydyttävästä laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen) ja että emme takaa tai esitä tämän sivuston tai "materiaalien" olevan virheettömiä, luotettavia, paikkansapitäviä, hyödyllisiä, ajantasaisia, häiriöttömiä, turvallisia, vailla puutteeita tai virheettömiä (mukaan lukien rajoituksetta virusten, matojen, troijalaisten tai muiden haitallisten koodijonojen tai komponenttien esiintyminen). Meitä ja tytäryhtiöitämme, konserniyhtiöitämme, lisenssinantajiamme ja tavarantoimittajiamme koskeva vastuunrajoitus on voimassa lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti oikeudenkäyttöalueilla, joilla ei sallita tiettyjen takuiden tai ehtojen rajoittamista tai poissulkemista.

Ymmärrät ja hyväksyt, että me emme ole ja/tai tytäryhtiömme, lisenssinantajamme ja/tai tavarantoimittajamme eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välillisistä, seurannaisista, erityisistä, esimerkinomaisista, rangaistuksenluontoisista tai muista vahingoista, jotka liittyvät tämän sivuston tai materiaalien milloin tahansa suoritettuun käyttöön, väärinkäyttöön tai kykenemättömyyteen käyttää, mukaan lukien rajoituksetta kaikki korvausvelvollisuudet, jotka liittyvät tulojen tai ansioiden, liiketoiminnan, voittojen tai sopimusten, ennakoitujen säästöjen, tietojen tai goodwillin menettämiseen, hukattuun hallinto- tai työaikaan, tietokonelaitteisiisi, ohjelmistoihisi tai tietoihisi mahdollisesti vaikuttavien virusten aiheuttamiin tappioihin tai vahinkoihin (riippumatta siitä, onko syynä sopimus- tai oikeudenloukkaus, laiminlyönti, ankara vastuu tai muu syy tai onko meille ja/tai tytäryhtiöillemme, lisenssinantajillemme ja/tai toimittajillemme ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta), ja että, jos olet tyytymätön johonkin tämän sivuston osaan, "materiaaleihin" tai tähän sopimukseen tai jos esität niihin liittyviä vahinkoja koskevia vaateita, ainoa ja yksinomainen oikeuskeinosi on lopettaa tämän sivuston ja kaikkien "materiaalien" käyttö.

Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta vastuuseemme kuolemantapauksessa tai henkilövahinkojen yhteydessä, jos ne ovat seurausta siitä, että olemme syyllistyneet laiminlyöntiin, petokseen, vilpillisten tietojen esittämiseen, omistusoikeuksia koskevaan ehtojen rikkomiseen tai muuhun vastuuseen, jonka rajoittaminen tai poissulkeminen ei ole mahdollista sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Ymmärrät ja hyväksyt, että sinun on puolustettava ja vastaamaan meidän ja tytäryhtiöidemme, seuraajiemme, oikeudensaajiemme, lisenssinantajiemme ja toimittajiemme sekä kaikkien edellä mainittujen tahojen toimihenkilöiden, johtajien, työntekijöiden ja konsulttien puolesta kaikiesta vaateista, vahingoista, menetyksistä, vastuista, tuomioista, kustannuksista ja kuluista (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja - kustannukset), jotka liittyvät sinun tämän sivuston tai minkä tahansa materiaalien käyttöösi tai väärinkäyttöösi tai kykenemättömyyteen käyttää tai siihen, että olet rikkonut tätä sopimusta, lakeja, sääntöjä, asetuksia tai jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, ja että pidätämme itsellämme oikeuden yksinomaisesti puolustaa itseämme tällaisissa jutuissa ja muuten hallita niitä ja että teet meidän kanssamme täyttä yhteistyötä tällaisen puolustautumisen yhteydessä.

Ymmärrät ja hyväksyt, että sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä sivustoa tai mitään materiaaleista, jos sijaitset jollakin oikeudenkäyttöalueella, jonka tapaoikeudessa, säädetyssä, säännellyssä kodifioidussa oikeudessa laissa tai jossakin muussa laissa, säännöksessä tai asetuksessa on säännöksiä, joiden mukaan tämän sivuston tai materiaalin käyttö on sopimatonta tai laitonta tai edellyttää sellaisten suostumusten ja lupien hankintaa, joita et ole hankkinut, tai joiden mukaan tämä sopimus on kokonaisuudessaan tai jonkin osan osalta mitätön. Ymmärrät ja hyväksyt myös, että tämän sopimuksen tekemiseen, voimassaoloon ja noudattamiseen sekä kaikkiin tästä sopimuksesta aiheutuviin tai siihen liittyviin muihin kuin sopimusperusteisiin velvollisuuksiin sovelletaan Suomen lakeja ja että Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen lainkäyttövalta kaikissa vaateissa tai kanteissa , jotka liittyvät sinun tämän sivuston tai materiaalien käyttöös, väärinkäyttöös tai kykenemättömyyteesi käyttää, ja että hyväksyt peruuttamattomasti kyseisten tuomioistuinten yksinomaisen henkilökohtaisen lainkäyttövallan kaikkien tällaisten vaateiden tai kanteiden ratkaisemista varten ja että luovut peruuttamattomasti oikeudestasi esittää lainkäyttövaltaa, oikeuspaikkaa tai epäsopivaa foorumia koskevia vastalauseista kyseiselle tuomioistuimelle, ellei EU:n tai muun maan pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä.

Ymmärrät ja hyväksyt, että tilanteessa, jossa jokin tuomioistuin tai toimivaltaisen lainkäyttöalueen muu oikeusistuin toteaa jonkin tämän sopimuksen kohdan olevan täytäntöönpanokelvoton, kyseinen kohta poistetaan tai sitä rajoitetaan mahdollisimman vähäisissä määrin siten, että tämä sopimus säilyy muilta osin voimassa ja täytäntöönpanokelpoisena, ja että tämä sopimus muodostaa meidän ja sinun välisen koko sopimuksen kyseessä olevasta asiasta ja kumoaa kaikki mahdolliset aiemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset tai tulkinnat tämän sopimuksen aiheesta meidän ja sinun välilläsi ja että ainoastaan meillä ja muualla tässä sopimuksessa mahdollisesti määritellyillä toimijoilla on oikeus muuttaa tätä sopimusta kokonaisuudessaan tai osittain ja että tämän sopimuksen ehdot kumoavat kaikki muut sivustolla olevat tai sen kautta välitettävät asiat, jotka eivät ole yhdenmukaisia tai jotka ovat ristiriidassa tämän sopimuksen ehtojen kanssa.

TEKIJÄNOIKEUSRIKKOMUKSIA KOSKEVIEN VAATEIDEN ESITTÄMISMENETTELY 

Me kunnioitamme muiden toimijoiden immateriaalioikeuksia ja pyydämme sinua ja kaikkia sivuston käyttäjiä, konserniyhtiöitä, lisenssinantajia ja toimittajia toimimaan samalla tavoin. Jos katsot, että tekijänoikeuksilla suojattua teostasi on kopioitu ja että se on käytettävissä tällä sivustolla siten, että kyseessä on tekijänoikeusrikkomus, voit ilmoittaa asiasta meille toimittamalla tekijänoikeuksista vastaavalle edustajallemme kaikki seuraavat tiedot:

Tekijänoikeuden omistajan tai tekijänoikeuden omistajan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön tai toimijan sähköinen tai fyysinen allekirjoitus. 

Tarkka kuvaus tekijänoikeudella suojatusta teoksesta, johon liittyviä oikeuksia on rikottu. 

Tarkka kuvaus väitetystä rikkomuksesta (mukaan lukien verkkosivun tarkka osoite tällä sivustolla).

Tarkka kuvaus alkuperäisen tekijänoikeudella suojatun teoksen tai siitä hyväksytysti valmistetun kopion sijainnista (esimerkiksi tarkka verkkosivuston osoite muualla kuin tällä sivustolla). 

Nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi
Antamasi kirjallinen lausunto, jossa vakuutat vilpittömässä mielessä, että tekijänoikeuden omistaja tai tekijänoikeuden omistajan puolesta toimimaan valtuutettu henkilö tai toimija ei hyväksy riita-asian kohteena olevaa käyttötarkoitusta tai että se on kielletty laissa.

Antamasi valaehtoinen kirjallinen lausunto siitä, että kaikki edellä mainitut tiedot ovat virheettömiä ja että olet tekijänoikeuden omistaja tai tekijänoikeuden omistajan puolesta toimimaan valtuutettu henkilö tai toimija. 

Tähän sivustoon liittyviä tekijänoikeusrikkomuksia koskevista vaateista vastaava edustajamme on tavoitettavissa seuraavasta osoitteesta: BD Switzerland 317 sarl, A-One Business Centre, ZA Vers-la-Pièce No 10, 1180 Rolle, Sveitsi, Attn: General Counsel International. 

Jos haluat esittää valituksen sivustosta tai tarjoamistamme palveluista tai tuotteista, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä klikkaamalla tällä sivustolla olevaa "Yhteystiedot"-kohtaa.

HUOM. PYYDÄMME SINUA LUKEMAAN HUOLELLISESTI NÄMÄ VERKKOSIVUSTOA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT JA OIKEUDELLISET RAJOITUKSET ("EHDOT") ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA. KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA ILMOITAT HYVÄKSYVÄSI NÄMÄ EHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ET VOI KÄYTTÄÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA.