Vastuunrajoitukset

Vastuunrajoitukset. Käyttämällä BD.fi -verkkosivustoa ja mitä tahansa sivustolla olevia ohjelmistoja tai sisältöä hyväksyt, että käytät sivustoa täysin omalla vastuullasi. SIVUSTO TARJOTAAN KÄYTETTÄVÄKSI SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA 1) TAKUUT KÄYTETTÄVYYDESTÄ, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, KÄYTTÖKELPOISUUDESTA TAI TIETOJEN, TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN SISÄLLÖSTÄ JA 2) TAKUUT OMISTUSOIKEUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MYYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS KOSKEE VAHINKOJA JA VAURIOITA, JOTKA AIHEUTUVAT TOIMIMATTOMUUDESTA, VIRHEESTÄ, LAIMINLYÖNNISTÄ, HÄIRIÖSTÄ, VIASTA, SIIRTOVIIVEESTÄ, VIESTIYHTEYDEN TOIMIMATTOMUUDESTA TAI TIETOKONEVIRUKSESTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUSRIKKOMUS, OIKEUDENLOUKKAUS, LAIMINLYÖNTI TAI MIKÄ TAHANSA MUU KANNEPERUSTE.

BD TAI SEN TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, SEURAAJAT, OIKEUDENSAAJAT, TYTÄRYHTIÖT TAI SISÄLLÖN- TAI PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA SINULLE TAI MUULLE KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SEURANNAISISTA, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI RANGAISTUKSENLUONTOISISTA VAHINGOISTA, JOTKA OVAT SEURAUSTA KÄYTTÄJIEN SUORITTAMASTA YHTEYDEN MUODOSTAMISESTA BDIN VERKKOSIVUSTOLLE TAI MILLE TAHANSA TÄLLE SIVUSTOLLE LINKITETYLLE VERKKOSIVUSTOLLE TAI NIIDEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA TAI TÄLLAISTEN VERKKOSIVUSTOJEN SISÄLTÖÖN LIITTYVISTÄ VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA TAI MINKÄ TAHANSA TAKUUN RIKKOMISESTA. JOTKIN VALTIOT EIVÄT SALLI VÄLILLISIÄ TAI SEURANNAISIA VAHINKOJA KOSKEVAN VASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. TÄLLAISISSA VALTIOISSA BDIN JA SEN TYÖNTEKIJÖIDEN, EDUSTAJIEN, SEURAAJIEN, OIKEUDENSAAJIEN, TYTÄRYHTIÖIDEN JA SISÄLLÖN- TAI PALVELUNTARJOAJIEN VASTUUNRAJOITUS ON VOIMASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ SALLITUN ENIMMÄISMÄÄRÄN MUKAISESTI.

BD pidättää itsellään oikeuden tehdä milloin tahansa tällä sivustolla olevia tietoja, materiaaleja ja palveluja koskevia muutoksia ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Tällä sivustolla olevia materiaaleja tai palveluja ei ole välttämättä saatettu ajan tasalle, eikä BD sitoudu saattamaan ajan tasalle tällä sivustolla olevia materiaaleja tai palveluja. Tällä sivustolla voidaan viitata tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin, jotka eivät ole saatavilla kohdemaassasi. Voit tiedustella paikalliselta BDin yhteyshenkilöltä, mitkä tuotteet, ohjelmat ja palvelut ovat saatavillasi. Sovellettavassa lainsäädännössä ei ehkä sallita oletettujen takuiden rajoittamista, joten edellä mainitut rajoitukset eivät ehkä koske sinua.

Sovellettava lainsäädäntö. Tätä sivustoa hallinnoi BD sen San Diegossa, Kaliforniassa, sijaitsevista toimipaikoista käsin, ja näihin ehtoihin (mukaan lukien muun muassa näihin ehtoihin liittyvien velvollisuuksien kelpoisuus, muodostuminen ja suorittaminen) sovelletaan ja niiden tulkinnassa käytetään Yhdysvaltain lakeja ja erityisesti Kalifornian osavaltion lakeja lukuun ottamatta lainvalintasääntöjä koskevia periaatteetita, ellei EU:n tai muun maan pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä. BD ei esitä, että tällä sivustolla olevat materiaalit tai palvelut olisivat tarkoituksenmukaisia tai käytettävissä Yhdysvaltain ulkopuolella, ja materiaalien ja palvelujen käyttäminen on kielletty alueilla, joilla niiden sisältö on lainvastainen. Sinulla ei ole oikeutta käyttää, viedä tai viedä uudelleen tällä sivustolla olevia materiaaleja tai palveluja tai niiden jäljennöksiä tai mukaelmia minkään sovellettavien lakien tai asetusten vastaisesti, mukaan lukien muun muassa Yhdysvaltain vientilait ja -asetukset. Jos päätät käyttää tätä sivustoa Yhdysvaltain ulkopuolella, toimit niin omasta aloitteestasi ja olet itse vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Hyväksyt, että kaikki mahdolliset tähän sivustoon liittyvät kanneperusteet tai vaateet on esitettävä vuoden kuluessa kyseisen kanneperusteen tai vaateen aiheutumisesta, ellei EU:n tai muun maan pakottavassa lainsäädännössä toisin määrätä.

Huomio. BDin verkkosivustolle muodostettavien linkkien on noudatettava BDin verkkosivustolle linkittämistä koskevia ohjeita (jäljempänä) ja kaikkia sovellettavia paikallisen ja kansainvälisen tason lakeja. Katsomme, että rekisteröityjen ja rekisteröimättömien tavara- ja palvelumerkkiemme käyttö metatunnisteissa ja/tai piilotekstissä muodostaa tavaramerkkirikkomuksen ja että näiden termien käyttö verkkosivujen tekstissä, metatunnisteissa ja/tai piilotekstissä parempien tulosten saavuttamiseksi hakukoneissa on sopimatonta menettelyä.

Yleistä. BD voi tarkistaa näitä ehtoja milloin tahansa muuttamalla tätä ilmoitusta. Sinun on vierailtava tällä sivulla säännöllisesti, jotta voit tarkistaa kulloinkin voimassa olevat ehdot, koska ne sitovat sinua. Tietyt näiden ehtojen kohdat voidaan korvata nimenomaisesti mainituilla oikeudellisilla ilmoituksilla tai ehdoilla, jotka sijaitsevat tällä sivustolla tätä tarkoitusta varten tarkoitetuilla sivuilla.

Tarkistettukesäkuussa 2013.

BDin verkkosivustolle linkittämistä koskevat ohjeet

HUOM. LINKITTÄMÄLLÄ BDIN VERKKOSIVUSTOLLE ILMOITAT HYVÄKSYVÄSI VERKKOSIVUSTOJEN KÄYTTÖEHDOT JA OIKEUDELLISET RAJOITUKSET (EHDOT) SEKÄ NOUDATTAVASI JÄLJEMPÄNÄ ESITETTÄVIÄ OHJEITA. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA TAI SUOSTU NOUDATTAMAAN NÄITÄ OHJEITA, ET VOI MUODOSTAA LINKKEJÄ LINKITTÄÄ.

Jos linkität BDin verkkosivustolle, hyväksyt, että voit aina linkittää BDin sisältöön, mutta sinulla ei ole oikeutta toisintaa sitä. Lisäksi sinulla ei ole myöskään oikeutta

 • muodostaa kehyslinkkiä tai luoda muulla tavoin selain- tai reunusympäristöä BDin sisällön ympärille
 • väittää, että BD tukisi sinua tai tuotteitasi
 • esittää vääriä väitteitä omasta suhteestasi tai verkkosivustojesi suhteesta BDiin
 • esittää valheellisia, harhaanjohtavia tai virheellisiä tietoja BDista tai BDin tuotteista tai palveluista verkkosivustollasi tai muualla
 • käyttää BDin logoa ilman BDin etukäteen myöntämää nimenomaista kirjallista suostumusta
 • lisätä sivustollesi sisältöä, joka on tai jonka voidaan tulkita olevan laitonta, mautonta, loukkaavaa tai kiistanalaista (voit lisätä sivustollesi ainoastaan sisältöä, joka soveltuu kaikenikäisille)
 • muodostaa linkkejä BDin verkkosivuston sisäiselle tai alaiselle sivulle, joka sijaitsee yhden tai useamman tason alempana kuin kotisivumme, tai nostaa esiin tai esittää tämän sivuston sisältöä toisella verkkosivustolla ilman BDin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta
 • lähettää tai siirtää tietoja tai ohjelmistoja, jotka sisältävät viruksia, troijalaisia, matoja tai muita haitallisia osia
 • lähettää, julkaista, siirtää, tuottaa, levittää tai hyödyntää jollain tavalla tämän sivuston kautta saamiasi tietoja, ohjelmistoja tai muita materiaaleja kaupallisiin tarkoituksiin (muulla kuin tällaisten tietojen, ohjelmistojen tai muiden materiaalien tarjoajan nimenomaisella suostumuksella)
 • ladata, lähettää, julkaista, siirtää, tuottaa tai levittää jollain tavalla tämän sivuston kautta saamiasi tekijänoikeuksien tai muiden omistusoikeuksien suojaamia tietoja, ohjelmistoja tai muita materiaaleja tai luoda niistä johdannaisia ilman tekijänoikeuksien tai muiden oikeuksien haltijan myöntämää suostumusta
 • ladata, lähettää, julkaista, tuottaa, siirtää tai jakaa jollain tavalla tämän sivuston tai siitä luotujen johdannaisten osia, koska tämä sivusto on suojattu yhteisteoksena Yhdysvaltain ja Suomen tekijänoikeuslaeissa.