Eettisyys ja säädöstenmukaisuus

Toimintaperiaatteet

BDin hallitus ja ylin johto ovat laatineet yhtiön toimintaperiaatteet vastuullisen ja rehellisen työtavan ohjenuoraksi. Toimintaperiaatteet on käännetty monelle eri kielelle, mutta niiden sisältö on kaikille sama. Eettisyyden ja säädösten noudattamista valvoo lakiasioiden johtaja, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle ja BDin hallituksen Governance and Compliance Committee -komitealle.

Toimintaperiaatteisiin liittyvät yhteystiedot

BD Conduct Line -puhelinpalvelu on avoinna joka päivä ympäri vuorokauden. Se palvelee työntekijöitä ja kolmansia osapuolia, jotka haluavat antaa luottamuksellista, halutessaan nimetöntä, palautetta BDin ja sen työntekijöiden liiketoimintaperiaatteista. Puhelinnumero Yhdysvalloissa on 866 363 1656.

Jos soitat Yhdysvaltojen ulkopuolelta, löydät tarvitsemasi suoran numeron Kansainväliset puhelinnumerot -listasta. Palvelu on saatavilla monella kielellä. Saatat kuitenkin joutua odottamaan hetken, jotta saat palvelua omalla kielelläsi.

Huomaathan, että Euroopan talousalueella*, Sveitsissä ja Kanadassa BD Conduct Line -palvelu on käytettävissä luottamuksellisesti ainoastaan asioissa, jotka koskevat Sarbanes-Oxley-lain (SOX) kattamia asioita.** Voit käyttää BD Conduct Line -palvelun sijaan myös muita toimintaperiaatteen pikayhteystietoluettelossa listattuja raportointikanavia.

Huomaathan lisäksi, että BDin on varjeltava Sveitsin lain mukaisesti ns. sveitsiläisiä liiketoimintasalaisuuksia, jotka on määritetty hyvin tarkasti. BD on perustanut näiden vaatimusten täyttämistä varten erillisen palvelulinjan, josta saa neuvoja ja ohjeita Sveitsiin liittyvissä asioissa.

Palvelulinjan lisäksi voit lähestyä meitä kirjanpitoa, tilintarkastusta, sisäistä tarkkalua tai tilinpäätösraportointia koskevissa asioissa ottamalla kirjallisesti yhteyttä hallituksen alaiseen BD Audit Committee -komitean puheenjohtajaan:

BD 
c/o Chief Compliance Officer 
3750 Torrey View Court, San Diego, CA 92130, USA

Eucomedin suosituksia

Eucomedin suosituksia

BD noudattaa sertifioidusti Eucomedin suosituksia terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Lue lisää...

AdvaMedin toimintaperiaatteita

AdvaMedin toimintaperiaatteita

BD noudattaa sertifioidusti AdvaMedin toimintaperiaatteita terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Lue lisää...