Tietoja Yrityksestä

Tietoa BDista

BD on omistautunut parantamaan tulevien sukupolvien terveydenhuollon turvallisuutta ja vähentämään sen kustannuksia. Palveluksessamme on yli 16 650 työntekijää eri puolilla maailmaa. Terveydenhuolto ja terveydenhuollon ammattilaiset apteekeista ja leikkaussaleista vuodeosastoille ovat lähellä heidän sydäntään.

Kliinisesti testattuja tuoteperheitämme ovat muun muassa Alaris™-infuusiopumput, Pyxis™-lääkeautomaatio- ja potilastunnistusjärjestelmät, Rowa™-apteekkirobotit, AirLife™- ja LTV-hengitys- ja ventilaatiotuotteet, V. Mueller™- ja Snowden-Pencer™-leikkausinstrumentit, Achieve™, Temno™ ja Jamshidi™ sekä PleurX™-dreneerausjärjestelmä.

Jotta pystyisimme vaikuttamaan terveydenhuollon tilaan maailmanlaajuisesti, teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja autamme heitä parantamaan lääkkeiden hallintaa, vähentämään hallintokustannuksia, vähentämään infektioiden riskiä, edistämään ventilaatiopotilaiden hoitoa ja muuttamaan hoidon aikana syntyneen valtavan tietomäärän toteuttamiskelpoisiksi suuntaviivoiksi.


Toteutuskelpoiset ideat
Lääkintälaitteisiin ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin tehtyjen investointien hyödyntäminen liitettävyyden ja keskitetyn analyysin avulla.

Infektioiden ehkäiseminen
Systemaattinen lähestymistapa infektioiden ehkäisemistapojen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Lääkkeenannon hallinta
Infuusio- ja oraalilääkityksen annostelumuotojen suojeleminen kaikissa hoitotilanteissa.

Menettelytapojen kehittäminen
Tuottavuuden lisääminen ja hoitokäytäntöjen ja muiden toimintatapojen kehittäminen sairaalaympäristössä, jossa riskit ja kustannukset ovat suuria.

Hengitysteiden hoito
Tulosten parantaminen erityisesti keuhkojen suojaamiseen ratkaisuilla.

Pyydä lisätietoja

Tukipalvelut

Tuotetuki